ZINNIA CORPORATION

Tập đoàn Zinnia được thành lập vào năm 1996 bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thu Cúc. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Zinnia đã trở thành một tập đoàn đa ngành lớn mạnh, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như: Y tế, Thẩm mỹ y khoa, Phân phối, Ẩm thực – Nhà hàng, Thiết bị y tế, Công nghệ thông tin, ...